Hundar i Sverige

Hunden är det näst vanligaste husdjuret i Sverige och kommer direkt efter katten. 2017 uppgavs det finnas nästan 900 000 registrerade hundar över hela landet. Hunden har en speciell plats i många människors liv i vårt avlånga land och världen över.

Rashundar utgör en stor del av de hundar vi har i Sverige. Och det finns minst sagt många olika typer av hundraser. Omkring 250 000 hudar i Sverige är dock blandraser. Och med så många olika typer av renrasiga hundar finns det många olika kombinationer av vilka som kan ge upphov till blandraser. En fördel med blandraser är att man ofta kan se bättre statistisk för sjukdomar och skador än renrasiga hundar. Den stora nackdelen som leder till att fler faktiskt väljer renrasiga hundar är att det är mycket lättare att i förväg säga vilket typ av temperament hunden kommer att ha.

Det har estimerats att omkring en femtedel av alla hundar i Sverige är jakthundar, mer exakt än så är svårt att säga. Detta betyder fortfarande att det finns närmare 200 000 jakthundar. Dessa hundraser har ofta ett ökat behov av aktivering för att må bra och med ett så stort antal finns det även en stor marknad för mer specialiserade produkter än de vanliga sakerna vi köper till våra hundar.

Medan det finns många olika hundraser representerade i våra svenska hem finns det en del som är väldigt överrepresenterade jämfört med de andra. Labrador retrievern är den klart mest populära hundrasen i Sverige, följt av Chihuahua och sedan Golden retriever. Schäfern kommer in på fjärdeplats och sedan kommer Jack russell terriern. Därefter har vi Taxen och Jämthunden. Följt av Border collie och Cavalier king charles. På tiondeplats kommer slutligen Frans bulldog.