Katters behov

Ett katt har många olika behov man som kattägare bör se till att hålla tillfredsställda, men för att kunna göra detta på bästa sätt måste man först veta lite mer om dessa behov.

Cat

Jakt

Katter är rovdjur som naturligt lever främst på smågnagare. Att jaga var länge livsviktigt för katters överlevnad, och fortfarande är det för vildkatter. Detta behov av att jaga är så djupt rotat i katter att även tamkatter ser till att träna upp sina färdigheter, det är också varför man ofta ser katter ”leka” med sina bytesdjur, det är jakten som är det centrala inte att skaffa föda. Man kan även hjälpa till att stimulera kattens jaktinstinkter med enkla lekar med vippor och spön. Sådana kan man köpa bland annat på ställen som Supercat.

Miljö

Katter frodas i miljöer där de har tillgång till höga ställen där de kan hoppa upp, ställen som upphöjda hyllor eller gångbrädor. Detta hjälper katten att känna sig trygg i sin omgivning då de får mycket bättre överblick.De föredrar även att vila dagtid högt upp, gärna med bra utsikt. Katter måste även ha tillgång till gömställen, både högt upp och på marknivå, dessa fungerar som tillflyktsorter dit katten kan gå när den vill vara för sig själv. Dessa behov blir ännu viktigare att se till om man har en innekatt.

Socialt

Tamkatter betraktas som sociala djur, till skillnad från vildkatter, och har därför ofta stor glädje av kontakt med andra katter. Bäst är det om de får växa upp tillsammans som kattungar, de är ofta mycket bättre inställd till varandra än katter som förts samman efter de vuxit upp. Hur bra de än kommer överens kan det ändå vara bra att se till att katterna har tillgång till separata kattlådor, matplatser och ställen att vila på, Har man mer än fyra katter i ett enda hem ökar man risken för social stress och det kan ta upp till åtta månader för katter att anpassa sig till att leva som en grupp.

För dem som vill skaffa katt rekommenderas det att alltid kontakta ett katthem först, där finns de katter som är mest behov av ett hem. I länken nedan kan man hitta en lista på alla katthem i Sverige:

http://hittekatter.ifokus.se/articles/4d7148b1b9cb46222705cd99-alla-katthem-i-sverige